- Вие вярващ ли сте?

- Наполовина.
- Как така?
- Вярвам в Бог, но в религията - не.