- Вие с компютъра на "ти" или на "вие" сте?

- С компютъра съм на "майката тъпа"