Висша степен на смущението:

два погледа, срещащи се в ключалката.