Момче изпраща момиче до дома й и пита:

- Може ли да дойда у вас на чаша кафе?
- Не знам, аз никога не каня момчета вкъщи на първата среща.
- ОК, а ако е последна?!

Нощ. Полицай минал покрай една кола на паркинга и забелязал, че вътре има хора. Приближил се по-близо и видял младо момче и момиче. Момчето четяло списание, а момичето плетяло чорапи. Полицаят почукал на прозореца и попитал:

- Какво правите тук?
Момчето: - Е не виждате ли? Чета списание.
Полицаят:- И тя?
Момчето: - Плете чорапи.
Полицаят: - На колко години сте?
Момчето: - На деветнадесет.
Полицаят: - А приятелката ти?
Момчето, поглеждайки часовника си:
- След десет минути ще стане на осемнайсет...

Двойка в леглото...

Тя, шепнейки: Спиш ли?..
Той: ъхъ, спю...
минава половин час...
Тя: Спиш ли?..
Той: ъхъ, спя..
минава още половин час
Тя: Спиш ли?
Той: Уф, нали ти казак, че спя!
Тя: Извинявай, добре. спи..сутринта ще поговорим...
Той: НЕ! Писна ми! Казвай какво?
Тя: Ти кой си?..

Пълен асансьор. Млъд мъж се качил, но при влизането докоснал гърдите на жена с лакът:

- Съжалявам! - казал той. - Но ако вашето сърце е меко колкото вашите гърди, то вие нямате равна!
- Благодаря ви! А, ако нещо ваше е толкова твърдо колкото вашия лакът, то аз живея в апартамент 31!

- Денке, а къде е твоя младеж?

- Разделихме се. Не мина теста за бременност!