Всеки семеен мъж знае:

- Пълният тиган храни. Празният възпитава...