Всичко започва на нервна почва

и свършва в обикновена почва.