Всяка година членовете на клуба на ловците се събирали за по една седмица на хижа в Стара планина. Всички спазвали едно правило: първият, който се оплаче от храната в хижата, заменя главния готвач.

След поредната вечер, на Панайот - главният готвач, му дошло до гуша и се решил на отчаян план. Към яхнията прибавил изпражнения от елен.
В началото на вечерята около огъня можело да се видят само няколко гнусливи гримаси, но никой не обелил нито дума. Внезапно един от членовете на клуба нарушил мълчанието:
- Ей! - каза той. - Има вкус на лайна от елен, но пък са сварени перфектно!