Втората световна война. Немски снайперист в засада. Маха предпазителя на оптиката и вика:

- Иван!
От окопа се показва Ваня:
- Какво?
БАМ. Ваня - труп. След малко:
- Петро!
- Да?
БААМ. И Петро - фира. А в съседния окоп стои казак и си шепне:
- Само да не извика Джумабай! Моля те господи, само не Джумабай