- Вчера излезе ли ти късмета?

- Да!
- Позвама ли я?
- Не!
- Имаше ли цици
- Почти...
- Какво значи почти - или има или няма. Айде, опиши ги - как бяха - 3D или 2D?

- Искаш ли да правим 34.5?

- Какво е 34.5?
- Ами същото като 69, само дето само ти вършиш цялата работа
- Т.е искаш свирка, така ли?
- ДА!

- Хайде да го направим в поза "Данъчната служба"?

- Как се прави като "Данъчна служба"?
- Ти си с вързани ръце, а аз съм ти отзад...

Минала сватбата. Първия ден. Младоженците правят любов цял ден. Мъжът е щастлив.

Втория ден. Същата история. Мъжът е изморен, но доволен.
Третия ден. Мъжът е страшно изморен, но гледа да не губи форма.
Четвъртия ден. Мъжът е ужасно раздразнен, но като крал изпълнява съпружеския си дълг.
Настъпил петия ден. Мъжът изпълзява от кревата.
- Скъпа, отивам в банята.
Тя кокетливо го поглежда:
- Да се измиеш ли?
Той бесен:
- НЕ, чекия да си ударя!

Говорят си двама.

- Започнах да й правя комплименти, а тя ми зашлеви един.
- Нещо неприлично ли каза?
- Въобще си мълчах.
- А как тогава си правил комплиментите?
- С ръце.

- Разликата между рицаря и девойката?

- Рицарят се бори до последна капка кръв, а девойката до първата...