Въпрос:

Какво означава двеста адвоката на дъното на морето?
Отговор: едно добро начало.