Въпрос към радио "Ереван": - Какво е женитбата? Отговор на радиото: - Чудо, което превръща целувката от удоволствие в задължение ...