; ; ; Въпрос: - Защо, когато кажеш на жената, че я харесваш, тя свежда поглед надолу? Отговор: - Проверява дали говориш искрено! ; ; ;
; }
;
;}