Вътрешният ми глас:

"Ето, доволна ли си...изяде всичките бонбони, прасе такова!!!"
Още по-вътрешният ми глас:
"Мда...доволна съм.. Дали има още?!!"