; ; ; В живота на мъжа има три периода: ; ; ;
; }

;
;}