В кафето:

Жена: Как ме гледа, пали цигара, нервен е. Сигурно много ме иска.
Мъж: Тия Реал ми преебаха 10 мача в права колонка!!! Тая коза кво ме е зяпнала? !