В края на нощта. Празен бар, полумрак, тиха музика. Барманът бърше чаши, а в другия край на бара седят момче и момиче и си шепнят нещо. Момичето повиква бармана.

Момичето( с надежда):
- Извинете, дали продавате презервативи?
Бармана( със съжаление):
- Не!
Момчето( с радост):
- А вазелин?