; ; ; В момента собствениците на лаборатории гледат тъжно и завистливо към собствениците на бензиностанции ; ; ;
; }
;
;}