В отпуска излезе само шефа

но си отпочина цялата фирма