В Перник израза "наложи се да му обясня, че не е съвсем прав" най-често означава "нашоках му репата".