; ; ; В Перник няма сметана! Има само бита сметана! ; ; ;
; }
;
;}