Най-новите термини в психоанализата:

- Таг синдром, цитатозависимост и лайкоманиакална депресия.

- Колко психолога са нужни, за да се смени изгорялата крушка?

- Достатъчен е и само един, но само ако крушката е готова да се смени.

Клиент влезнал при психоаналитик, легнал на дивана и започнал да мълчи. Лекарят го изчакал търпеливо. Един час по-късно човекът мълчаливо се надигал, оставил 20 долара, сбогувал се и тръгвал.

На следващия ден картината се повторила. След една седмица психоаналитикът не издържал и казал:
- Може би ще ми кажете какво ви притеснява?
- Съпругата. Тя не млъква и за минута. И вие сте толкова добър и тих...

Писмо до фабрика за кибрит:

- Вече 12 г. броя клечките в кибритите и те са ту 59, ту 60, а понякога даже 58 или 61.
Вие там ненормални ли сте?!