В Румъния ще дават по 10000 на семейство за соларен панел.

В България всяко семейство ще даде по 10000 за Белене.

Роби?