В училище. Учителката:

- И така, днес ще имаме контролно.
- А може ли да ползваме калкулатори?
- Може.
- А транспортири?!!!
- Може. И така, деца, запишете темата "Лириката в поезията на Яворов".