; ; ; В училище учителят връща домашните и пита Иванчо: - Иванчо, признай, че баща ти ти е помогнал да си напишеш домашното! - Съвсем не, господине, кълна ви се... - Сигурен ли си? - Да, сигурен съм.... ; ; ;
; }
;
;}