; ; ; - В човешкото тяло има 206 кости, искаш ли в твоето да станат 207 ; ; ;
; }
;
;}