// Гаджето ми е страшно популярна порно звезда.

Гаджето ми е страшно популярна порно звезда.

Само се надявам да не разбере за това.

Съпруг изгубил жена си в злополука на яхта и на другия ден при него дошли двама полицаи.

- Имаме една лоша новина, една добра новина и една страхотна новина - съобщили му те. - Коя искате да чуете първо?
- Кажете ми лошата новина - отвърнал съпругът.
- Боя се, че открихме тялото на жена ви в залива на Сан Франциско.
- О, не - изхлипал мъжът.
- Бедната ми жена. Бедната ми скъпа жена. Каква е добрата новина?
- Когато я извадихме, по нея имаше два пет килограмови омара и дванайсе големи рака.
- Това е ужасно - възкликнал съпругът.
- А каква е страхотната новина?
- Утре пак ще я извадим.

Умира Рабинович. Вика при себе си Сара и й казва:

- Сара, изпълни ми последното желание! Изгори ми след като умра, а прахта ми сложи в един плик с надпис:
"Сега вече получихте всичко от мен!" и го изпрати на данъчните.

- Тате, таралежът ни от старост ли умря?

- Да, сине. Ако беше по-млад, щеше да избяга от КАМАЗ-а...

- Каква е разликата между Исус и неговият портрет?

- За портрета трябва само един пирон.

- Люси, с теб трябва да се разделим!

- Аз ще се самоубия!
- Много приятен бонус, благодаря.