Георги, моето момче, гледай ме внимателно, ако искаш да разбереш поне нещичко за маймуните!
Сега се смеете вие, смея се и аз, но на края на срока ще си разменим ролите.
Ти, ти и топката - и тримата при директора!
Ще изгоня всички и ще работя с останалите.
Изплюй дъвката в кошчето, да не я изплюя аз!
Тук е написано черно на бяло със зелено.
Имам да казвам нещо на някои от вас, но първо ще го кажа на всички.
Това съчинение е написано с левия крак и то с мазола.
Отдавна съм установила, че ви липсват първите седем години, а на някои от вас и повече, така че няма нужда да ме убеждавате в това.
Счупеното имущество се удвоява в троен размер.
Внимавай, че си вързал три пъти и цъфнал четири пъти по френски език!
Нито едно природно явление не може да ме спре да ви напиша отсъствията.
Конят, освен всичко друго, е и средство за удоволствие.
Да направим квадратен чертеж с известна правоъгълност!
Ученици, начертайте окръжност с формата на кръг!