; ; ; Гигаваксър: преболедувал Ковид + 2 ваксини + 1 бустерна доза - безсмъртен! Мегаваксър: 2 ваксини + 1 бустерна доза - обикновен безсмъртен Обикновен ваксър: 2 дозички батенце, от "нашата" -... ; ; ;
; }

;
;}