- Главното е да построиш дом и да отгледаш дете.

- А дървото?
- С дървото се разведох...