Гледам Бащата на нацията. Гледам Майката на нацията.

Гледам самата нация. Какво да ви кажа, генетиката си е точна наука...

Любомир Аламанов