; ; ; - Госпожице, обичате ли банани? - Като храна или като как? - Оооо! Разкажете ми повече за "като как!" ; ; ;
; }
;
;}