- Госпожице, ще дойдете ли да пием кафе у нас?

- Млади господине, аз съм омъжена!
- О, съжалявам! Госпожо, ще дойдете ли да пием кафе у нас?
- Разбира се.