- Госпожо, забравихте да си платите питието!

- Че аз затова пия, да забравя