Дадох на един слепец 100 лева назаем.

Каза, че ще ми ги върне като се видим...