; ; ; Дайте ми спокойна жена и достатъчно удобен диван и ще я превърна в нервна истеричка. ; ; ;
; }
;
;}