; ; ; - Да не искаш да ми кажеш, че винаги готвите толкова лошо!? - Не, господине, само пет пъти седмично. - А другите два дни? - Не работим. ; ; ;
; }
;
;}