// "Да спечелиш от националната лотария не е никак трудно"

- Защо намалява населението?

- Щото се увеличава администрацията!

Народът за държавата е като децата!

Изсмилят им разни игри, разказват им приказки, а за да слушат им дават сладки обещания.

Говорят двама от държавната администрацията:

- Да си ми виждал химикалката?
- Да, зад ухото ти е
- Защо все усложняваш нещата, зад кое ухо?!

- Доктор Петров, скъпи, защо носите тия тухли?!?

- Господин Николов, като главен лекар, много добре знаете в какъв остър дефицит на кадри се намираме
- Разбира се, знам. Но вие сте ХИРУРГ! ХИРУРГ. С тухлите се оправя анестизиолога. Вие сте с цимента. Хайде да ходим долу, че дойде камиона....