Двама евреи си говорят:

- Знаеш ли, че Моше станал педал? - казва единият.
- Искаш да кажеш, че не си връща дълговете ли? - възмутил се другият.
- Не бе, в добрия смисъл.