Двама програмисти си говорят. Единият казва на другия:

– Имаш ли да ми дадеш 1000 лв.?
Другият отговаря:
– По-добре да ги закръглим на 1024!