Две баби седят на една пейка, 40 градуса жега. Едната казва на другата:

- Пенке, не ти ли мирише на мърша? Пенкееее! Пенкееее!