Две блондинки си говорят:

- Ти наля ли нова вода на рибките в аквариума?
Другата отговаря:
- Те още старата вода не са изпили!