Две служителки стоят пред новия компютър:

- И знаеш ли, че този компютър замества работата на 10 мъже?!
- Ама... аз предпочитам мъжете!