Девиза на всеки уважаващ себе си перничанин трябва да е:

"Пием като смок, е*ем като бог и бием като трифазен ток!"