; ; ; Депутат се разболял тежко. От парламента му изпратили телеграма: "Желаем скорошно оздравяване! 96 - за, 132 - против, 12 въздържали се" ; ; ;
; }
;
;}