Детска мъдрост:

- Ако мама се смее на шегите на татко, значи у дома има гости