// Децата в училище спорят какво е най-бързото нещо на света. Петърчо казва:

Децата в училище спорят какво е най-бързото нещо на света. Петърчо казва:

- Най-бързото нещо е думата. Кажеш някоя дума и край. Повече не можеш да я върнеш.
- Не е вярно – сопнала се Марийка. – Най-бързото нещо е светлината. Щом щракнеш ключа и веднага лампата свети.
Тогава се обадил Иванчо:
- А пък аз вчера в тоалетната, такова разстройство ме преряза, че нито дума успях да кажа, нито лампата да включа.

Социолози провели анкета: какви бележки подават момчетата на момичетата в училище.

Най-популярните от 1 до 6 клас: "Обичам те".
От 7 до 10 клас: "Искам те".
И в 11 клас: "Благодаря."

Урок по физика. Учителката:

- Може ли някой да каже вещество, което преминава от твърдо в течно състояние и после в газообразно?
Иванчо:
- Боб и грах...

Бележка в бележника:

"Вашият син е единственият, които донесе алкохол на летуването. Благодаря Ви!"

Учителката отива при Иванчо, разглежда му тетрадката, тъжно въздъхва:

- Иванчо, много те моля - пиши четливо!
- Аха! Сега молите да пиша четливо, а после още ще искате и без грешки!

Първокласникът Ники излиза от училище след първия си учебен ден. Майка му го пита нетърпеливо:

- Е, Ники, научи ли много неща днес?
- Ами, да, но май не е достатъчно. Учителката иска утре пак да дойда на училище.

Час по биология. Млада учителка стажантка вади няколко пъстри яйца и вдига, без да иска, именно Иванчо, за да го изпита.

- Момченце, определи по цвета на яйцата имената на птиците, които са ги снесли.
- Не мога.
- Е, поне това яйце от каква птица е?
- Не знам.
- Седни си, момченце, пиша ти двойка. Как се казваш?
Иванчо си смъква гащите и казва:
- Определете по яйцата, госпожо.

Иванчо седи в час по български и яде баничка. Учителката:

- Иванчо, ти не знаеш ли, че по време на урок не трябва да се яде баничка? Между другото в какъв род е "баничка"?
- В мъжки, госпожо!
- И защо?
- Защото е с яйца!

Учителят:

- Защо не беше на училище вчера?
Аз:
- Баща ми беше в болницата!
7 дни по-късно. Учителят:
- Баща ти все още ли е в болницата?
Аз:
- Да, той е лекар...