Децата в училище спорят какво е най-бързото нещо на света. Петърчо казва:

- Най-бързото нещо е думата. Кажеш някоя дума и край. Повече не можеш да я върнеш.
- Не е вярно – сопнала се Марийка. – Най-бързото нещо е светлината. Щом щракнеш ключа и веднага лампата свети.
Тогава се обадил Иванчо:
- А пък аз вчера в тоалетната, такова разстройство ме преряза, че нито дума успях да кажа, нито лампата да включа.

Млад мъж крещи под прозореца:

- Любима, ти си само моя!
Вместо любимата му се показал нейният баща и казал:
- Млади господине! Тя ще бъде ваша тогава, когато вие започнете да ѝ плащате телефонните разговори, училището, дрехите, храната и интернета! До тогава тя е моя!

Учителят пита първокласничката Сабине:

- Пак идваш със закъснение на училище, можеш ли да ми дадеш едно разумно извинение?
- Защо извинение, нали вчера вие казахте, че за учението никога не е късно!

Ядосана учителка към ученик:

- Не свиркай в час, че такава свирка ще ти извъртя... свят ще ти се завие!

Бащата към Иванчо:

- Обади ми се класната ти, и ме вика утре в училището. Защо?
- Не знам, не съм я виждал от месец!

Социолози провели анкета: какви бележки подават момчетата на момичетата в училище.

Най-популярните от 1 до 6 клас: "Обичам те".
От 7 до 10 клас: "Искам те".
И в 11 клас: "Благодаря."

Урок по физика. Учителката:

- Може ли някой да каже вещество, което преминава от твърдо в течно състояние и после в газообразно?
Иванчо:
- Боб и грах...

Бележка в бележника:

"Вашият син е единственият, които донесе алкохол на летуването. Благодаря Ви!"