; ; ; - Деца, запишете днешната тема, "Илиада".... - Г-жо, иляда с букви или с цифри да го запишем..? ; ; ;
; }
;
;}