- Деца мои, умирам, донесете ми чаша вода.

- Тате, първи януари е, всички умират, сам си донеси!