; ; ; - Деца, трябва да свикнете на повече самостоятелност в ученето - казва учителят на децата. - Вече сте трети клас и скоро родителите ви няма да разбират учебният материал! ; ; ;
; }
;
;}