Джон, какъв е този ужас?

- Кандидата на ГЕРБ за президент, сър.
- Е по-грозен мъж нямаше ли?
- Това е жена, сър.
- Щом казваш, Джон.